bài tập giúp bạn tăng chiều cao

Tập 4 bài sau để tăng chiều cao

Tập 4 bài sau để tăng chiều cao

Cố gắng giữ cho cánh tay của bạn thẳng và kéo căng thân trên hết mức có thể bằng cách duỗi thẳng tay. Bạn có thể hỗ trợ cổ bằng hai tay, để tránh đau cổ. Dưới đây là những