bài tập ngoài trời

Tăng chiều cao với những bài tập ngoài trời

Tăng chiều cao với những bài tập ngoài trời

Bắt đầu nằm trên mặt đất bên dưới một thanh xà cong hoặc một băng ghế, bắt gót chân của bạn lên thanh xà cong, giữ cho đôi chân của bạn ép vào với nhau. Những bài tập dưới đây