bài tập tăng chiều cao sau tuổi 18

Những bài tập tăng chiều cao sau tuổi 18

Những bài tập tăng chiều cao sau tuổi 18

Nhấn cơ thể tạo đà, nâng cao phần thân trên của bạn cho đến khi bạn đang ở vị trí ngồi (b). Từ từ hạ thấp cơ thể trở lại vị trí bắt đầu. Bạn có muốn chiều cao của