chiều cao lý tưởng

Bài tập giúp có chiều cao lý tưởng

Bài tập giúp có chiều cao lý tưởng

Hai bàn chân ép vào nhau và sau đó xoay người sang tay trái và hai chân xếp chồng lên nhau. Hãy chắc chắn giữ một đường thẳng từ chân, hông đến vai của bạn. Tay phải giơ thẳng lên