hỗ trợ tăng chiều cao tại nhà

Bài tập hỗ trợ tăng chiều cao tại nhà

Bài tập hỗ trợ tăng chiều cao tại nhà

Uốn cong hông và đưa người về phía trước. Khi bạn cúi xuống, nâng hai cánh tay của bạn thẳng ra hai bên song song với sàn nhà, lòng bàn tay úp xuống. Dưới đây là không chỉ giúp bạn