nghêu xào ớt hỗ trợ tăng chiều cao

Tăng chiều cao với món nghêu xào ớt

Tăng chiều cao với món nghêu xào ớt

Cho nghêu vào nồi nước, bật lửa luộc chín nghêu. Bỏ những con không mở miệng, rửa nghêu qua nước lạnh rồi để riêng ra rá cho ráo.Cho nghêu vào nồi nước, bật lửa luộc chín nghêu. Bỏ những con