tăng chiều cao với bóng

Bài tập với bóng giúp tăng chiều cao

Bài tập với bòng giúp tăng chiều cao

Chống hai bàn tay và đầu gối của bạn xuống sàn, hai bàn tay chống trực tiếp dưới vai và đầu gối của bạn trực tiếp dưới hông. 4 bài tập dưới đây đòi hỏi sự linh hoạt và có