tập bóng chuyền

Cải thiện chiều cao bằng môn bóng chuyền

Cải thiện chiều cao bằng môn bóng chuyền

Con người tăng chiều cao là nhờ sự phát triển của lớp sụn tiếp hợp. Lớp sụn này phát triển liên tục sẽ giúp xương dài ra. Vùng sụn này, đặc biệt là vùng đầu gối sẽ phát triển mạnh