thể hình

Tập thể hình cần lưu ý gì để không ảnh hưởng đến chiều cao?

Tập thể hình cần lưu ý gì để không ảnh hưởng đến chiều cao?

Dành thời gian đu xà, bơi hay bóng chuyền vào cuối mỗi buổi tập. Việc này sẽ giúp cơ thể bạn sẽ luôn ở trong tâm thế giãn nở, không bị chèn ép sau khi tập tạ. Tập thể hình